AUTOCENTRUM BOURA spol. s r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


Životní prostředí

Recyklace autovraků

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Mitsubishi bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Mitsubishi odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení potvrzení je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Mitsubishi Motors se v roce 2010 zapojilo do solidárního systému pro zajištění zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Mitsubishi je mají možnost bezplatně odevzdat. Informaci o místě zpětného odběru získáte u autorizovaných prodejců/servisů Mitsubishi nebo celý seznam míst zpětného odběru naleznete přímo na adresách www.zpetnyodber.eu nebo pro přenosné baterie www.remabattery.cz.

Použité průmyslové baterie z automobilů značky Mitsubishi, t.j. trakční baterie vozidel EV a PHEV, je nutno odborně demontovat vyškoleným mechanikem v autorizovaných servisech Mitsubishi Motors, kde zároveň od majitele vozidla tyto baterie bezplatně odeberou.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů Mitsubishi (http://pneumatiky.zpetnyodber.eu).

Ochrana životního prostředí

Cílem Mitsubishi Motors je nabízet zákazníkům takové automobily, které jim poskytnou maximální užitek a radost z jízdy. Avšak každodenní provoz jakéhokoli automobilu do určité míry škodí jednomu zdroji, který všichni sdílíme - životnímu prostředí. Mitsubishi Motors proto přijímá opatření, jejichž cílem je minimalizovat negativní vliv našich vozidel na životní prostředí, a to v každé části jejich životního cyklu. Jasnými příklady jsou např. elektromobil Mitsubishi i-MiEV, první SUV Plug-In Hybrid s pohonem všech kol na světě Outlander PHEV, technologie ClearTec a využití dalších zelených technologií.

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i‑MiEV je první sériový elektromobil pro koncové zákazníky, který přišel na evropský trh. Mitsubishi i‑MiEV, jehož základem je japonský model "i" a MiEV znamená "Mitsubishi innovative Electric Vehicle", stojí na samém vrcholu technologií na ochranu životního prostředí, které kdy Mitsubishi Motors vyvinulo. Je symbolem naší nepřetržité snahy snížit zatížení životního prostředí a představuje naší misi trvale udržitelného rozvoje. A díky elektromotoru nabízí cestujícím nevšední jízdní požitek při jízdě produkující nulové emise. Svižnost a temperament, bezhlučný provoz a pohodlí, využití nejmodernějších technologií v běžném životě, to vše v sobě spojuje pětidveřový hatchback Mitsubishi i‑MiEV. Je tedy ideálním společníkem nové generace 21. století.

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV je prvním modelem SUV Plug‑In Hybrid s pohonem všech kol na světě. Představuje unikátní kombinaci 2 elektromotorů pohánějících přední a zadní nápravu a spalovacího benzinového motoru s generátorem. Díky tomu dokáže jezdit úsporně a ekologicky ve městě a současně dosahuje vynikající kombinovaný dojezd až 880 km. Pohonný systém disponuje inteligentním systémem jízdních režimů - čistě elektrické jízdy s dojezdem více než 52 km, sériového generátorem podporovaného a paralelního výkonného hybridního pohonu. Pro tyto vlastnosti je nový Mitsubishi Outlander PHEV vhodný pro každodenní městské cestování i aktivní využití mimo města.

Clean. Clever. ClearTec.

Mitsubishi Motors postupně vybavuje téměř všechny své modely technologií ClearTec. Automobily s technologií ClearTec bodují především díky své nízké spotřebě, a tedy i sníženým emisím CO2. Tato skutečnost jasně dokresluje naše odhodlání chránit životní prostředí. Modely ClearTec jsou čisté, chytré a ve všech směrech ohleduplné vůči životnímu prostředí. A navíc mají i nižší spotřebu a nízké emise CO2.

ClearTec je soubor na sebe navazujících, vzájemně sladěných technologií: systém Auto Stop & Go, výkonný alternátor s regulací toku elektrické energie, rekuperační brzdy, pneumatiky se sníženým valivým odporem a motorový olej s nízkým třením. Kromě toho je každý model se systémem ClearTec vybavený indikátorem řazení převodových stupňů. V městském provozu může být díky souboru těchto faktorů uspořeno až 20% paliva a emisí CO2.

Zelené technologie

Již dlouho je pro nás výzva snižování globálních emisí CO2. Proto již několik let stojíme na vrcholu ve vývoji moderních elektromobilů. Tato orientace společnosti Mitsubishi Motors na budoucnost stále zdokonaluje inovativní technologie jako systém Auto Stop & Go (AS&G) - systém, který se již dnes stará o čistší ovzduší a nižší spotřebu paliva. Naše "zelené" plasty přátelské k životnímu prostředí jsou velkolepým příkladem našeho komplexního myšlení. Ve většině moderních automobilů pochází spousta plastových komponentů z ropy. Mitsubishi Motors se snaží využít alternativní komponenty vyrobené z obnovitelných zdrojů, které zabraňují růstu tvorby emisí CO2. Již dnes jsme maximálně aktivní v několika oblastech. Příkladem je náš čistý a úsporný dieselový motor DI-D MIVEC splňující emisní normu Euro 6.

Již dnes myslíme na zítřek

V Mitsubishi Motors máme pod lupou všechny oblasti našeho podnikání. Počínaje co možná nejaerodynamičtějšími tvary našich automobilů, pokračujíce účinnými pohonnými jednotkami a konče snižováním tvorby zplodin z našich továren. Jsme rovněž odpovědní za likvidaci námi prodaných automobilů, když dosáhnou konce svého životního cyklu. Staré automobily Mitsubishi lze bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci na určených sběrných místech. Ba co víc, pracujeme na tom, aby v budoucnu byla recyklovatelná ještě větší část našich automobilů.

Mimo to klademe důraz na moderní technologie, které přispívají ke snížení spotřeby energie a plýtvání a současně zlepšují kvalitu našich výrobků.

A tak konstruktéři v našich japonských továrnách využívají dostupné moderní technologie, jako např. vytváření virtuálních automobilů. Tyto virtuální automobily jsou přesto testovány v "provozu " blízkému realitě. I toto pomáhá ušetřit energii, pracovní sílu a materiály, které by jinak byly potřebné k vytvoření skutečných prototypů. Jednou z důležitých inovací během dokončovacích procesů ve výrobě byl přechod na vodou ředitelné laky. Proto v lakovně již nedochází k uvolňování téměř žádných těžkých kovů do odpadních vod.

Zprávy o ochraně životního prostředí

Mitsubishi Motors usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Komplexní přehled o celosvětově přijatých opatřeních na ochranu životního prostředí je shrnutý ve výročních zprávách Mitsubishi Motors o ochraně životního prostředí.

Výroční zprávy o ochraně životního prostředí ke stažení (v angličtině):